جستجوی پکیج

پیشنهاد ویژه


در زیـــــــر لیــــــست بــــــخشی از پـــــیشنهادات ویـــــــژه را مــلاحظه بــفرمایــــــید

لیست تورهای لحظه آخری آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • پیشنهاد های ويژه
 • تورهای تخفیف دار

لیست تورهای خارجی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای ترکیه
 • تورهای آنتالیا
 • تورهای دبی
تور استانبول ويژه 3 بهمن 96 (7شب)
شروع قیمت: 1,045,000 تومان
تور استانبول ويژه 4 بهمن 96 (6شب)
شروع قیمت: 1,000,000 تومان
تور استانبول ويژه 5 بهمن 96 (5شب)
شروع قیمت: 955,000 تومان
تور استانبول ويژه 3 بهمن 96 (4شب)
شروع قیمت: 910,000 تومان
تور استانبول ويژه 4 بهمن 96 (3شب)
شروع قیمت: 865,000 تومان
تور گرجستان ويژه دي 96 (3شب)
شروع قیمت: 965,000 تومان
تور پوكت ويژه 10 بهمن 96
شروع قیمت: 2,550,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,395,000 تومان
تور گرجستان ويژه 29 دي 96 (3 شب)
شروع قیمت: 650,000 تومان
تور كوالالامپور + لنكاوي نوروز 97
شروع قیمت: 5,290,000 تومان
تور گرجستان ويژه 1 بهمن 96 (7 شب)
شروع قیمت: 865,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ نوروز 97
شروع قیمت: 4,820,000 تومان
تور كوالالامپور+سنگاپور 7 بهمن
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور بانكوك+ پوكت ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور گوا ويژه دي 96
شروع قیمت: 3,020,000 تومان
تور پوكت با پرواز مستقيم ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 5,250,000 تومان
تور بانكوك+ پوكت ويژه 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 3,990,000 تومان
پاتايا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 3,980,000 تومان
تور پاتايا ويژه 22 بهمن 96 (6 شب)
شروع قیمت: 1,790,000 تومان
تور سامويي ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 3,690,000 تومان
تور پاتايا بانكوك ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
4 شب پاتايا+3 شب پوكت 22 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
4 شب پاتايا+3 شب پوكت 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 13 بهمن
شروع قیمت: 2,495,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,350,000 تومان
تور باكو زمستان 96
شروع قیمت: 1,385,000 تومان
تور دبي ويژه بهمن 96 (ماهان)
شروع قیمت: 1,390,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ ويژه 20 بهمن 96
شروع قیمت: 2,150,000 تومان
تور مالزي 20 بهمن 96
شروع قیمت: 1,710,000 تومان
تور چين بهار 97 (7 شب)
شروع قیمت: 6,550,000 تومان
تور بانكوك+پوكت ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,590,000 تومان
تور بمبئي+گوا ويژه دي 96
شروع قیمت: 3,150,000 تومان
تور دبي ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 2,695,000 تومان
تور دبي بهمن 96
شروع قیمت: 1,280,000 تومان
كوالالامپور+لنكاوي 20 بهمن 96
شروع قیمت: 2,580,000 تومان
تور پاتايا ويژه 4 بهمن (7شب)
شروع قیمت: 1,850,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 97
شروع قیمت: 5,120,000 تومان
تور گوا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,695,000 تومان
تور تركيبي‌ هند ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,490,000 تومان
تور پاتايا+بانكوك ويژه 4 بهمن (7شب)
شروع قیمت: 1,870,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور ويژه دي 96
شروع قیمت: 2,495,000 تومان
تور پكن 10 بهمن ( 5شب )
شروع قیمت: 3,490,000 تومان
تور پكن+شانگهاي 8 بهمن 96
شروع قیمت: 4,290,000 تومان

لیست تورهای داخلی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای سیاحتی
 • تورهای تهرانگردی

لیست جدیدترین تورهای آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای خارجی
 • تورهای داخلی
 • تورهای لحظه آخری
تور استانبول ويژه 3 بهمن 96 (7شب)
شروع قیمت: 1,045,000 تومان
تور استانبول ويژه 4 بهمن 96 (6شب)
شروع قیمت: 1,000,000 تومان
تور استانبول ويژه 5 بهمن 96 (5شب)
شروع قیمت: 955,000 تومان
تور استانبول ويژه 3 بهمن 96 (4شب)
شروع قیمت: 910,000 تومان
تور استانبول ويژه 4 بهمن 96 (3شب)
شروع قیمت: 865,000 تومان
تور گرجستان ويژه دي 96 (3شب)
شروع قیمت: 965,000 تومان
تور پوكت ويژه 10 بهمن 96
شروع قیمت: 2,550,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,395,000 تومان
تور گرجستان ويژه 29 دي 96 (3 شب)
شروع قیمت: 650,000 تومان
تور كوالالامپور + لنكاوي نوروز 97
شروع قیمت: 5,290,000 تومان
تور گرجستان ويژه 1 بهمن 96 (7 شب)
شروع قیمت: 865,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ نوروز 97
شروع قیمت: 4,820,000 تومان
تور كوالالامپور+سنگاپور 7 بهمن
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور بانكوك+ پوكت ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور گوا ويژه دي 96
شروع قیمت: 3,020,000 تومان
تور پوكت با پرواز مستقيم ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 5,250,000 تومان
تور بانكوك+ پوكت ويژه 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 3,990,000 تومان
پاتايا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 3,980,000 تومان
تور پاتايا ويژه 22 بهمن 96 (6 شب)
شروع قیمت: 1,790,000 تومان
تور سامويي ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 3,690,000 تومان
تور پاتايا بانكوك ويژه 22 بهمن 96
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
4 شب پاتايا+3 شب پوكت 22 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
4 شب پاتايا+3 شب پوكت 4 بهمن 96
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 13 بهمن
شروع قیمت: 2,495,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,350,000 تومان
تور باكو زمستان 96
شروع قیمت: 1,385,000 تومان
تور دبي ويژه بهمن 96 (ماهان)
شروع قیمت: 1,390,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ ويژه 20 بهمن 96
شروع قیمت: 2,150,000 تومان
تور مالزي 20 بهمن 96
شروع قیمت: 1,710,000 تومان
تور چين بهار 97 (7 شب)
شروع قیمت: 6,550,000 تومان
تور بانكوك+پوكت ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,590,000 تومان
تور بمبئي+گوا ويژه دي 96
شروع قیمت: 3,150,000 تومان
تور دبي ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 2,695,000 تومان
تور دبي بهمن 96
شروع قیمت: 1,280,000 تومان
كوالالامپور+لنكاوي 20 بهمن 96
شروع قیمت: 2,580,000 تومان
تور پاتايا ويژه 4 بهمن (7شب)
شروع قیمت: 1,850,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 97
شروع قیمت: 5,120,000 تومان
تور گوا ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,695,000 تومان
تور تركيبي‌ هند ويژه نوروز 97
شروع قیمت: 4,490,000 تومان
تور پاتايا+بانكوك ويژه 4 بهمن (7شب)
شروع قیمت: 1,870,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور ويژه دي 96
شروع قیمت: 2,495,000 تومان
تور دبي (هتلهاي لوكس) ويژه دي 96
شروع قیمت: 2,700,000 تومان
تور كيش ويژه 29 دي 96
شروع قیمت: 445,000 تومان
تور پكن 10 بهمن ( 5شب )
شروع قیمت: 3,490,000 تومان
تور پكن+شانگهاي 8 بهمن 96
شروع قیمت: 4,290,000 تومان
تور مشهد ويژه 5 بهمن 96
شروع قیمت: 295,000 تومان
تور مالزي ويژه 5 بهمن 96 (عمان اير)
شروع قیمت: 1,595,000 تومان
 • 7
  :
  28 ساعت کوالالامپور
 • 3
  :
  28 ساعت دبی
 • 1
  :
  28 ساعت استانبول
 • 2
  :
  58 ساعت تهران

آویسا الهه باستان

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

Follow Us

Contact

 • تهران، خ ولیعصر، ابتدای خ مطهری، شماره 458، طبقه دوم
 • 021 41 535
 • avisa.travels@gmail.com
Google Analytics Alternative