جستجوی پکیج

تورهای ترکیه نوروز 96


در زیـــــــر لیــــــست بــــــخشی از پـــــیشنهادات ویـــــــژه را مــلاحظه بــفرمایــــــید

لیست تورهای لحظه آخری آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • پیشنهاد های ويژه
 • تورهای تخفیف دار

لیست تورهای خارجی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای ترکیه
 • تورهای آنتالیا
 • تورهای دبی
گرجستان نوروز 96 (5شب)آسمان
شروع قیمت: 169,000 تومان
تور بالي نوروز 96
شروع قیمت: 7,135,000 تومان
تور پوكت ويژه جشن آب 96
شروع قیمت: 255,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96 (5شب)
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
توربانكوك+ پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور گوا نوروز 96
شروع قیمت: 2,999,000 تومان
تور پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,340,000 تومان
تور پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,790,000 تومان
بانكوك+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,650,000 تومان
پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,950,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,990,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,850,000 تومان
گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,815,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,495,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,090,000 تومان
تور استانبول 17 اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 915,000 تومان
تور گرجستان 20 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 930,000 تومان
قبرس شمالي نوروز 96
شروع قیمت: 3,295,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 1,895,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 1,690,000 تومان
كوش آداسي ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,210,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
تور كوالا+پنانگ+سنگاپور با پرواز امارات ويژه نو
شروع قیمت: 6,695,000 تومان
تور كوش آداسي نوروز 96
شروع قیمت: 1,895,000 تومان
تور پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور استانبول 12 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 850,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 96 (ماهان)
شروع قیمت: 3,540,000 تومان
تور دبي ويژه اسفند 95
شروع قیمت: 1,180,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95 (3 شب)
شروع قیمت: 805,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 96 (قشم اير)
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 8به 13فروردين
شروع قیمت: 1,590,000 تومان
تور استانبول ويژه 17 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 950,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 96
شروع قیمت: 4,550,000 تومان
استانبول 18 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 890,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 4و6 فروردين 96
شروع قیمت: 3,390,000 تومان
تور پكن 23 آذر 95 (6شب)
شروع قیمت: 3,195,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (5 شب)
شروع قیمت: 870,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,490,000 تومان

لیست تورهای داخلی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای سیاحتی
 • تورهای تهرانگردی

لیست جدیدترین تورهای آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای خارجی
 • تورهای داخلی
 • تورهای لحظه آخری
5 شب بالي +4شب كوالالامپور با پرواز امارات ويژه نو
شروع قیمت: 6,795,000 تومان
تور تركيبي كرالا نوروز 96
شروع قیمت: 5,690,000 تومان
گرجستان نوروز 96 (5شب)آسمان
شروع قیمت: 169,000 تومان
گرجستان نوروز 96 (5شب)قشم اير و زاگرس
شروع قیمت: 1,690,000 تومان
تور بالي نوروز 96
شروع قیمت: 7,135,000 تومان
تور بالي + سنگاپور ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 7,580,000 تومان
پكيج تور دور هندوستان نوروز96(12 شب-لوكس)
شروع قیمت: 7,450,000 تومان
تور دور هندوستان نوروز96(لوكس)
شروع قیمت: 6,985,000 تومان
تور پوكت ويژه جشن آب 96
شروع قیمت: 255,000 تومان
هند (گوآ) ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
تور گرجستان 19 اسفند 95
شروع قیمت: 1,010,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96 (5شب)
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
توربانكوك+ پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور گوا نوروز 96
شروع قیمت: 2,999,000 تومان
تور پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,340,000 تومان
تور پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,790,000 تومان
بانكوك+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,650,000 تومان
پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,950,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,990,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه جشن آب
شروع قیمت: 1,850,000 تومان
گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,815,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,495,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,090,000 تومان
تور استانبول 17 اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 915,000 تومان
تور گرجستان 20 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 930,000 تومان
قبرس شمالي نوروز 96
شروع قیمت: 3,295,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 1,895,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 1,690,000 تومان
تور مشهد ويژه7 فروردين 95 (نوروزي)
شروع قیمت: 365,000 تومان
كوش آداسي ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,210,000 تومان
استانبول ويژه نوروز96 (5شب)
شروع قیمت: 1,040,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
تور كوالا+پنانگ+سنگاپور با پرواز امارات ويژه نو
شروع قیمت: 6,695,000 تومان
تور كوش آداسي نوروز 96
شروع قیمت: 1,895,000 تومان
تور پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,450,000 تومان
تور استانبول 12 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 850,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 96 (ماهان)
شروع قیمت: 3,540,000 تومان
تور دبي ويژه اسفند 95
شروع قیمت: 1,180,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95 (3 شب)
شروع قیمت: 805,000 تومان
تور استانبول ويژه13اسفند 95
شروع قیمت: 815,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 96 (قشم اير)
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 8به 13فروردين
شروع قیمت: 1,590,000 تومان
تور استانبول ويژه 17 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 950,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 96
شروع قیمت: 4,550,000 تومان
استانبول 18 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 890,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور 4و6 فروردين 96
شروع قیمت: 3,390,000 تومان
تور پكن 23 آذر 95 (6شب)
شروع قیمت: 3,195,000 تومان
تور كيش ويژه 16فروردين
شروع قیمت: 410,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (5 شب)
شروع قیمت: 870,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه جشن آب
شروع قیمت: 2,490,000 تومان
 • 5
  :
  0 ساعت کوالالامپور
 • 1
  :
  0 ساعت دبی
 • 23
  :
  0 ساعت استانبول
 • 0
  :
  30 ساعت تهران

آویسا الهه باستان

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

Follow Us

Contact

 • تهران، خ ولیعصر، ابتدای خ مطهری، شماره 458، طبقه دوم
 • 021 88 910 410
 • avisa.travels@gmail.com
Google Analytics Alternative