جستجوی پکیج

تورهای ترکیه نوروز 96


در زیـــــــر لیــــــست بــــــخشی از پـــــیشنهادات ویـــــــژه را مــلاحظه بــفرمایــــــید

لیست تورهای لحظه آخری آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • پیشنهاد های ويژه
 • تورهای تخفیف دار

لیست تورهای خارجی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای ترکیه
 • تورهای آنتالیا
 • تورهای دبی
گرجستان نوروز 96 (5شب)آسمان
شروع قیمت: 169,000 تومان
تور بالي نوروز 96
شروع قیمت: 6,280,000 تومان
تور مالزي نوروز 96 (10 روز)
شروع قیمت: 4,070,000 تومان
بمبئي+گوا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,945,000 تومان
بمبئي+گوا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,332,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,120,000 تومان
تور گرجستان 8اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 790,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96 (5شب)
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
تور گوا نوروز 96
شروع قیمت: 3,170,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,840,000 تومان
بانكوك+پاتايا+ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
تور پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
بانكوك+پوكت ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,190,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه 15 اسفند 95
شروع قیمت: 2,090,000 تومان
گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,815,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,495,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور اسفند 95
شروع قیمت: 2,760,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,090,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 730,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هايRIXOS)ويژه هفته دوم
شروع قیمت: 5,190,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,710,000 تومان
تور پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,690,000 تومان
تور گرجستان 11 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 1,030,000 تومان
قبرس شمالي نوروز 96
شروع قیمت: 3,295,000 تومان
تور دبي ويژه رفت 30,29,28اسفند و 4,3,2,1فروردين
شروع قیمت: 2,850,000 تومان
تور مالزي اسفند 95
شروع قیمت: 2,070,000 تومان
مالزي ويژه زمستان 95(6شب)
شروع قیمت: 1,760,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 96 (6شب-زاگرس)
شروع قیمت: 350,000 تومان
تور بانكوك+پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,180,000 تومان
تور مالزي زمستان 95
شروع قیمت: 1,990,000 تومان
كوش آداسي ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,345,000 تومان
استانبول ويژه نوروز96 (3 شب-تابان)
شروع قیمت: 1,000,000 تومان
تور پاتايا+بانكوك+پوكت نوروز 96
شروع قیمت: 4,290,000 تومان
تور مالزي ويژه 8 فروردين 96
شروع قیمت: 3,540,000 تومان
تور استانبول24 بهمن 95 (3 شب)
شروع قیمت: 990,000 تومان
تور استانبول 12 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 850,000 تومان
تور گرجستان13اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 670,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 96 (ماهان)
شروع قیمت: 3,900,000 تومان
تور هند (گوآ) ويژه 5 اسفند(7 شب و 8 روز )
شروع قیمت: 2,145,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هاي RIXOS) ويژه هفته اول
شروع قیمت: 5,490,000 تومان
تور دبي ويژه اسفند 95
شروع قیمت: 1,180,000 تومان
تور دبي ويژه رفت 27 اسفند و 8,7,6,5,فروردين
شروع قیمت: 2,580,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95 (3 شب)
شروع قیمت: 805,000 تومان
تور پاتايا+پوكت ويژه نوروز96
شروع قیمت: 4,190,000 تومان
تور دبي نوروز 96 ويژه هفته دوم (5شب)
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (4شب)
شروع قیمت: 2,430,000 تومان
تور دبي نوروز 96 ويژه هفته اول (5شب)
شروع قیمت: 2,540,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 765,000 تومان
تور پاتايا ويژه 17 اسفند
شروع قیمت: 1,800,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 96
شروع قیمت: 5,100,000 تومان
تور پاتايا اسفند 95
شروع قیمت: 1,490,000 تومان
استانبول24 بهمن 95 (4 شب)
شروع قیمت: 1,100,000 تومان
استانبول 16 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 935,000 تومان
تور پكن 23 آذر 95 (6شب)
شروع قیمت: 3,195,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (5 شب)
شروع قیمت: 870,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 1,530,000 تومان
تور پاتايا ويژه اسفند ماه 95
شروع قیمت: 1,590,000 تومان
تور پاتايا نوروز 96
شروع قیمت: 3,470,000 تومان

لیست تورهای داخلی آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای سیاحتی
 • تورهای تهرانگردی

لیست جدیدترین تورهای آژانس را در زیر مشاهده می فرمایید

 • تورهای خارجی
 • تورهای داخلی
 • تورهای لحظه آخری
گرجستان نوروز 96 (5شب)آسمان
شروع قیمت: 169,000 تومان
گرجستان نوروز 96 (5شب)قشم اير و زاگرس
شروع قیمت: 1,690,000 تومان
تور بالي نوروز 96
شروع قیمت: 6,280,000 تومان
تور بالي + سنگاپور ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 7,580,000 تومان
تور مالزي نوروز 96 (10 روز)
شروع قیمت: 4,070,000 تومان
بمبئي+گوا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,945,000 تومان
بمبئي+گوا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,332,000 تومان
پكيج تور دور هندوستان نوروز96(12 شب-لوكس)
شروع قیمت: 7,450,000 تومان
تور دور هندوستان نوروز96(لوكس)
شروع قیمت: 6,985,000 تومان
تور پوكت ويژه اسفند 95
شروع قیمت: 2,630,000 تومان
هند (گوآ) ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ ويژه زمستان 95(ماهان)
شروع قیمت: 4,430,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هاي لوكس) ويژه هفته دوم
شروع قیمت: 4,650,000 تومان
تور كوالالامپور+پنانگ ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,120,000 تومان
تور گرجستان 8اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 790,000 تومان
تور گرجستان 8 اسفند 95
شروع قیمت: 790,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96 (5شب)
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
تور گوا نوروز 96
شروع قیمت: 3,170,000 تومان
تور پوكت ويژه زمستاني 95
شروع قیمت: 2,140,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 1,890,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,840,000 تومان
بانكوك+پاتايا+ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,750,000 تومان
پوكت ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,240,000 تومان
ويژه پرواز مستقيم پوكت نوروز 96
شروع قیمت: 5,939,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 1,650,000 تومان
پاتايا+پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,690,000 تومان
بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,060,000 تومان
پوكت ويژه نوروز 96 (پرواز مستقيم)
شروع قیمت: 3,690,000 تومان
بانكوك+پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 3,800,000 تومان
تور پاتايا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,990,000 تومان
بانكوك+پوكت ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,190,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا+پوكت ويژه 15 اسفند 95
شروع قیمت: 2,090,000 تومان
گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,795,000 تومان
تور گرجستان نوروز 96
شروع قیمت: 1,815,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,495,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور اسفند 95
شروع قیمت: 2,760,000 تومان
تور دهلي+آگرا+جيپور نوروز 96
شروع قیمت: 3,090,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 730,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هايRIXOS)ويژه هفته دوم
شروع قیمت: 5,190,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,710,000 تومان
تور پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,690,000 تومان
تور گرجستان 11 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 1,030,000 تومان
قبرس شمالي نوروز 96
شروع قیمت: 3,295,000 تومان
تور دبي ويژه رفت 30,29,28اسفند و 4,3,2,1فروردين
شروع قیمت: 2,850,000 تومان
تور مالزي اسفند 95
شروع قیمت: 2,070,000 تومان
مالزي ويژه زمستان 95(6شب)
شروع قیمت: 1,760,000 تومان
تور آنتاليا ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
تور مشهد ويژه 11 اسفند 95 (2شب)
شروع قیمت: 390,000 تومان
آنتاليا ويژه نوروز 96 (6شب-زاگرس)
شروع قیمت: 350,000 تومان
تور بانكوك+پوكت ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 4,180,000 تومان
تور مالزي زمستان 95
شروع قیمت: 1,990,000 تومان
كوش آداسي ويژه نوروز 96
شروع قیمت: 2,345,000 تومان
تور استانبول ويژه نوروز96
شروع قیمت: 2,280,000 تومان
استانبول ويژه نوروز96
شروع قیمت: 1,570,000 تومان
استانبول ويژه نوروز96 (3 شب-تابان)
شروع قیمت: 1,000,000 تومان
تور پاتايا+بانكوك+پوكت نوروز 96
شروع قیمت: 4,290,000 تومان
تور مالزي ويژه 8 فروردين 96
شروع قیمت: 3,540,000 تومان
تور استانبول24 بهمن 95 (3 شب)
شروع قیمت: 990,000 تومان
تور استانبول 12 اسفند 95 (4 شب)
شروع قیمت: 850,000 تومان
تور گرجستان13اسفند 95 (3شب)
شروع قیمت: 670,000 تومان
تور مالزي ويژه نوروز 96 (ماهان)
شروع قیمت: 3,900,000 تومان
تور هند (گوآ) ويژه 5 اسفند(7 شب و 8 روز )
شروع قیمت: 2,145,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هاي RIXOS) ويژه هفته اول
شروع قیمت: 5,490,000 تومان
تور دبي ويژه اسفند 95
شروع قیمت: 1,180,000 تومان
تور دبي ويژه رفت 27 اسفند و 8,7,6,5,فروردين
شروع قیمت: 2,580,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95 (3 شب)
شروع قیمت: 805,000 تومان
تور پاتايا+پوكت ويژه نوروز96
شروع قیمت: 4,190,000 تومان
تور آنتاليا نوروز 96
شروع قیمت: 1,990,000 تومان
تور دبي نوروز 96 ويژه هفته دوم (5شب)
شروع قیمت: 2,290,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (4شب)
شروع قیمت: 2,430,000 تومان
تور استانبول ويژه13اسفند 95
شروع قیمت: 815,000 تومان
تور مالزي نوروز 96
شروع قیمت: 4,350,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 2,895,000 تومان
تور دبي نوروز 96 ويژه هفته اول (5شب)
شروع قیمت: 2,540,000 تومان
تور استانبول ويژه 13 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 765,000 تومان
تور پاتايا ويژه 17 اسفند
شروع قیمت: 1,800,000 تومان
تور مالزي+سنگاپور نوروز 96
شروع قیمت: 5,100,000 تومان
تور پاتايا اسفند 95
شروع قیمت: 1,490,000 تومان
استانبول24 بهمن 95 (4 شب)
شروع قیمت: 1,100,000 تومان
استانبول 16 اسفند 95(4 شب)
شروع قیمت: 935,000 تومان
تور دبي نوروز 96 (هتل هاي لوكس) ويژه هفته اول
شروع قیمت: 4,990,000 تومان
تور پكن 23 آذر 95 (6شب)
شروع قیمت: 3,195,000 تومان
تور كيش ويژه8 اسفند
شروع قیمت: 380,000 تومان
تور استانبول 13 اسفند 95 (5 شب)
شروع قیمت: 870,000 تومان
تور بانكوك+پاتايا ويژه زمستان 95
شروع قیمت: 1,530,000 تومان
تور پاتايا ويژه اسفند ماه 95
شروع قیمت: 1,590,000 تومان
تور پاتايا نوروز 96
شروع قیمت: 3,470,000 تومان
 • 15
  :
  40 ساعت کوالالامپور
 • 11
  :
  40 ساعت دبی
 • 9
  :
  40 ساعت استانبول
 • 11
  :
  10 ساعت تهران

آویسا الهه باستان

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

Follow Us

Contact

 • تهران، خ ولیعصر، ابتدای خ مطهری، شماره 458، طبقه دوم
 • 021 88 910 410
 • avisa.travels@gmail.com
Google Analytics Alternative